Sloughin är en nordafrikansk vinthund, som är vanligast i Marocko. Precis som många andra vinthundsraser är den mycket gammal.

SloughiPå gamla skärvor av lergods från norra Afrika finns bilder av hundar som har mycket gemensamt med dagens sloughi. Skärvorna är 5000 år gamla, men säger ingenting om hundrasens ursprung. Enligt en teori härstammar den ursprungligen från Nubien, i vad som idag är Etiopien. Vinthundar med slät päls kan ha ingått i gåvor som skickade till faraonerna, och dessa hundar spreds kanske vidare västerut i Nordafrika, bl.a. till dagens Marocko. Detta är som sagt bara en teori, men klart är att hunden idag förknippas med Marocko. Det är detta land som ansvarar för sloughins rasstandard i den internationella kennelfederationen FCI.

Sloughin har alltid använts för hetsjakt, samt som vakthund. Båda dessa användningsområden är vanliga idag i dess hemland Marocko. Ibland påstås det, felaktigt, att sloughis inte kan bo i lägenhet. Visst behöver de röra på sig, men inte mer än andra hundar i samma storlek. Det är ganska enkelt att träna en sloughi, men det är viktigt att träningen bedrivs enligt principen morot framför piska. Man bör bekräfta rätt beteende, inte bestraffa hunden när den gör fel.

Kännetecken

En sloughi har en mankhöjd på mellan 60 och 70 centimeter, och väger 18 till 30 kilo. Kroppen har en kvadratisk form, med väl synliga muskler och senor. Färgerna är sand, tigrerad eller brindle, samt svart (mantlad). Huvudet kan vara mörkt. Sloughins päls har ingen underull, vilket gör att den inte fäller, och inte heller luktar hund.

Sloughin är en mycket gammal ras, som genomgått få förändringar. Av denna anledning har rasen få genetiska hälsoproblem. En ärftlig sjukdom som finns hos rasen är dock progressiv retinal atrofi, som är obotlig och leder till blindhet. Sloughis kan dock testas för denna sjukdom genom blodprov, och uppfödarna arbetar aktivt för att få bort sjukdomen ur rasens genpool.

Sloughin är också känslig för många medicinska behandlingar, något den delar med många andra vinthundar. Det gäller framför allt narkos, men även vacciner och avmaskning. Därför delas dessa behandlingar ofta upp, istället för att ges alla på en gång.

Sloughin är inte bara gammal i historisk bemärkelse – den kan också bli mycket gammal.