Ett nytt fall av en överviktig hund har presenterats – denna gång ledde det hela till en fällande dom. Allt fler hundar är överviktiga och lider av det, någonting som ägaren ansvarar för. 

Vi har tidigare skrivit om hur övervikt är ett problem för många hundar – och nu har ett nytt fall 640948-swedish-vallhunduppmärksammats, då ägaren dömdes för djurplågeri på grund av hundens fetma. Det handlar om ett fall i norra Halland då en man har tappat kontrollen över sin hund, då han vägde betydligt mer än vad som är normalt för rasen. Ägaren själv ansåg inte att det var så farligt, men då hunden hade en övervikt på nästan det dubbla än vad han skulle väga var tingsrätten överens.

Flyttade för att inte behöva lösa problemet

Detta är inte första gången ägaren har haft problem med hunden, utan han ska i samband med att länsstyrelsen jagade honom – för att få honom att banta ner hunden – flyttat till Örebro istället för att hantera problemet.Några av de bevis som åklagaren visade i samband med att parterna möttes i rättegången var filmer där man visade att hunden hade stora problem med att resa sig samt att hunden rörde sig långsamt. Som vi skrev i det tidigare inlägget är det vanligt med överviktiga hundar, dessvärre även mer vanligt än vad många vet. Det är alltid ägarens ansvar att se till så att hunden mår bra och ge den tillräckligt med motion och stoppa den från att äta för mycket. Djuren har precis som för oss människor stor risk att utsättas för sjukdomar som exempelvis ledproblem eller hjärtsvikt om de är överviktiga. Det är viktigt att som hundägare vara medveten om de som problem som tillkommer vid övervikt, eftersom man ofta vill ge sin hund god mat och belöna den med godis. Men i det långa loppet är det inte alltid en bra idé.