Som hörs på namnet kommer galgo espanol från Spanien. Det kan dock ha varit kelterna som förde med sig rasen till den iberiska halvön.

Historia

Ordet ”galgo” syftar troligen på gallerna, ett av flera keltiska folk som tidigare levde på den europeiska kontinenten. Hunden är framavlad för jakt på småvilt som harar, och jakt av denna typ förekom på iberiska halvön redan på 100-talet efter Kristus. Jakten finns beskriven i en skrift den romerske konsuln Lucius Flavius Arrianus, och liknar i mångt och mycket den typ av harjakt som bedrivs i Spanien idag. Därefter är det under en period ont om skriftliga källor som nämner galgon, men det är uppenbart att rasen överlevde.

När Spanien återerövrades från muslimerna från norr blev mer och mer terräng för att jaga med vinthundar. Norra Spanien domineras av berg, men det är på slättland som galgon kommer till sin rätt. Det flackare landskapet i södra Spanien pasade utmärkt för hetsjakt på bl.a. hare, och galgon hölls av både kristna och muslimska ädlingar. Troligen hade muslimerna även andra vinthundar, som sloughi, som korsades med galgo. Många lagar från medeltiden föreskriver stränga straff för den som skadar eller dödar en galgo.

Kännetecken

Galgon uppnår vanligen en mankhöjd på 60-70 centimeter. Svansen är lång, för det mesta så lång att den når ned till marken, och huvudets linjer är inte parallella. All färger är tillåtna, och pälsen kan vara såväl slät som sträv. Galgon fungerar bra tillsammans med såväl katter som barn. Kanske beror detta på att det är en gammal ras, som har vant sig vid att vara en familjemedlem och leva nära både människor och deras husdjur.

Trots att galgon är ganska stor drabbas den sällan av höftproblem, helt enkelt eftersom den inte är speciellt tung. Problem med övervikt blir dock allt vanligare även bland husdjur, varför man bör vara uppmärksam på vad hunden äter. Precis som sloughis och andra vinthundar har galgos för det mesta god hälsa, men är känsliga för narkos. De bör också få springa regelbundet för att hålla sig i form, något den sedan gärna kompenserar för genom att sova en stor del av dagen.

En galgo espanol blir vanligen 11-13 år gammal.