Det är nog ingen som undgått att det i delar av Sverige är ett problem med varg. Många som har hund eller boskap får se sina djur avlivade och är hårda med att det måste bli en lösning. Nu kan man söka ekonomiskt bidrag för skyddsutrustning för sina hundar samt att elväst finns för att skydda.

varg (2)Vi ser våra hundar som våra bästa vänner och får många blir de en extra familjemedlem. Att då få sin hund attackerad av en varg, eller vetskapen att sannolikheten är stor gör att många, främst i norra Sverige vill skydda sig på bästa sätt. Det räcker inte med att våra hundar får Orijen, bra värmande kläder och kärlek. Det senaste om man är rädd för varg är en elväst som ska skydda skriver Västerbotten-Kuriren. Vad som är nytt för årets jakt är att jägarna nu kan få bidrag för skyddsutrustning för sina hundar, något som tagits emot med öppna armar.Dock är många oroade över den ökade vargpopulationen.

Ökning av vargobservationer

Över 20 vargobservationer har gjort i Kyrkslätt, enbart i år, vilket är en stor ökning mot tidigare år.  Dock finns det inget som säger att det är fler vargar utan det kan vara observationer av samma varg som stryker omkring. Vad man hoppas på är att Polisen tar tag i vargproblemet, då det ligger i deras knä. befolkningen hoppas på ett stopp, då de anser att om denna varg skulle föröka sig så skulle barn inte längre gå säkra. Enligt Naturvårdsverket gör man beräkningar på vargpopulationen genom:

  • att samla in data från inventeringarna av par och familjegrupper
  • att samla in data om om födslar och dödlighet som är insamlade från sändarmärkta djur
  • att samla in data om reproduktion och överlevnad och vargstammens sammansättning erhållen från resultat från DNA analyser.

I den bästa av alla tänkbara världar ska vargarna få leva och endast de vargar som utgör hot bör man skjuta.